De Van Harenskerk opent haar deuren!

 

Afbeeldingsresultaat voor van harenskerk

 

 

Vanaf begin juni 2024 tot en met augustus 2024 is de kerk weer iedere zaterdag open voor publiek. Tot en met 30 augustus bent u elke zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom. U kunt gewoon naar binnen lopen om een kijkje te nemen in onze prachtige historische kerk. 

 

De Commissie Open Deuren (COD) biedt u de gelegenheid om in eigen tempo en vrijheid of aan de hand van een deskundige rondleider de kerk te bezichtigen. 


Groepen kunnen zowel tijdens als buiten de openingsuren in de kerk terecht. De kosten voor een rondleiding bedragen €1 euro per persoon. Nadere informatie voor een rondleiding kunt u verkrijgen door vrijblijvend contact op te nemen met 


1 Gerrit de Vries,  tel. 0653788532, email gerritdevries1@hetnet.nl
Teake Brandsma, tel. 0518-401843, email teakenthea@hotmail.com
3 Jan Brouwer, tel. 0518-40855014, email brouwer-rosendal@live.nlU bent van harte welkom!

 

 Afbeeldingsresultaat voor van harenskerk

 

De Van Harenskerk in Sint-Annaparochie neemt op het Bildt een bijzondere plaats in. ’s Zomers stappen fietsende passanten van hun pedalen om een kijkje te nemen in de kerk. Bussen vol Belgen rijden hele einden om, omdat ze graag het bijzondere interieur willen bewonderen. 

 

Binnen is er veel dat de aandacht trekt. Neem alleen al de prachtige preekstoel die, zo wordt aangenomen, een geschenk van de Koninklijke familie Oranje-Nassau is en een van demooiste houtsnijwerken in ons land. Met aan de ene kant Mozes en de stenen tafels en aan de andere kant een prachtig uitgesneden pelikaan, die haar kinderen voedt met haar eigen bloed. Neem ook de rijkelijk versierde grafkapel van de Van Harens waarin de Nederlands diplomaat en ambassadeur Willem van Haren en zijn nazaten liggen begraven. Admiraal Michiel de Ruyter bracht Willem van Haren naar Zweden om te onderhandelen over de vrede tussen Denemarken en Zweden en de vrije doorgang door de Sont. De rijkversierde deuren van deze grafkapel moeten een geschenk zijn geweest van de Zweedse Koning. Van Haren droeg tevens bij aan de totstandkoming van met de vrede van Nijmegen in 1678 die zorgde voor vrede tussen de Republiek der Zeven verenigde Provinciën en Frankrijk. 

 

Tijdens de recente restauratie in 2016 zijn zeer oude grafstenen van onder de houten vloer aan het licht gebracht. Omstreeks 1825 werd het verboden om nog in de kerk te begraven. Tijdens de restauratie van 1848 kwam er een houten vloer over de grafzerken want begraven was reeds verboden. In 1941 werd deze vloer gedeeltelijke vernieuwd en heeft Hartman Sannes een beschrijving gemaakt van de zerken die hij kon zien. Bij de laatste restauratie in 2016 is de gehele vloer verwijderd en werden nog een aantal zerken ontdekt, die in 1941 niet zichtbaar waren. De stichting Alde Fryske Tsjerken en de Plaatselijke Commissie hebben besloten de zerken weer zichtbaar te maken. Sinds kort heeft ook het oude torenuurwerk een plekje gevonden tussen de pilaren. Rembrandt en Saskia hebben in 1634 over de grafstenen gelopen en het tikken van de klok kunnen horen toen ze elkaar het ‘jawoord’ gaven. Jawel in Sint Annaparochie werd het kerkelijk huwelijk op den 22ste juni van dat jaar voltrokken en groots gevierd! 


De Van Harenskerk, het bezoeken meer dan waard.


 


 

 

 

 

 

 

 

Agenda

juli t/m aug. Rondleiding

17 maart  Fryslan Brass 
5 April  Unieke verhaal Rembrand & Saskia
3 aug.   Rembrandtmarkt