"Van Haren, Friesland en de Oranjes door dhr. Bearn Bilker


De familie Van Haren zag zichzelf als een bijzondere familie. In zeker opzicht waren ze dat ook.  Oorspronkelijk een regentengeslacht uit Aken, dat in Nederland terecht kwam door de Opstand tegen de Spaanse overheersing. Adam Ernst van Haren had zich verbonden aan Willem van Oranje en zijn opstand tegen het Spaanse gezag en was één van de watergeuzen die in 1572 den Brielle veroverden op de Spanjaarden. Dit wordt gezien als het begin van de Nederlandse opstand. Adam Ernst was hopman en kreeg later de functie van opperstalmeester aan het stadhouderlijk hof te Leeuwarden. Zo kwamen ze met de Friese Nassaus mee naar Friesland, om later weer met hen naar Holland te gaan.

 

De Van Harens speelden een belangrijke rol aan het hof, maar ook in bestuurlijke zin speelden zij hun partij mee, als grietmannen van Het Bildt en van Weststellingwerf. Toch was er wel altijd iets aan de hand met de familie. Daardoor waren ze ook niet echt geaccepteerd.

 

Bearn Bilker vertelde in 2016 over dit roemruchte geslacht. Hij stond vooral stil bij de familie zelf, maar ook bij hun rol als grietman en hun betrekking met de Oranjes. Hiervan zijn korte opnames gemaakt, u kunt deze bekijken op ons Youtube kanaal. 

  

Bearn Bilker uit Oudwoude staat bekend als Oranjekenner. Hij heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis  van de Duitse Vorstenhuizen. Hij schrijft in diverse bladen en hij heeft een rubriek in het Friesch Dagblad. Hij wordt vaak gevraagd om in de media commentaar te geven over adellijke gebeurtenissen en houdt diverse lezingen. 

 

Agenda

juli t/m aug. Rondleiding

17 maart  Fryslan Brass 
5 April  Unieke verhaal Rembrand & Saskia
3 aug.   Rembrandtmarkt