"Van Haren, Friesland en de Oranjes door dhr. Bearn Bilker


De familie Van Haren zag zichzelf als een bijzondere familie. In zeker opzicht waren ze dat ook.  Oorspronkelijk een regentengeslacht uit Aken, dat in Nederland terecht kwam door de  Opstand tegen de Spaanse overheersing. Ze wisten zich te verbinden aan de Oranjes en zo kwamen ze met de Friese Nassaus mee naar Friesland, om later weer met hen naar Holland te gaan.

 

Ze speelden een belangrijke rol aan het hof, maar ook in bestuurlijke zin speelden zij hun partij mee, als grietmannen van Het Bildt en van Weststellingwerf. Toch was er wel altijd iets aan de hand met de familie. Daardoor waren ze ook niet echt geaccepteerd.
 

 

Bearn Bilker zal  over dit roemruchte geslacht vertellen. 
 

 

Hij staat vooral stil bij de familie zelf, maar ook bij hun rol als grietman en hun betrekking met de Oranjes. 

 

 

 

Bearn Bilker uit Oudwoude staat bekend als Oranjekenner. Hij heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis  van de Duitse Vorstenhuizen. Hij schrijft in diverse bladen en hij heeft een rubriek in het Friesch Dagblad. Hij wordt vaak gevraagd om in de media commentaar te geven over adellijke gebeurtenissen en houdt diverse lezingen. 

 

Agenda