Rembrandt van Rijn trouwde met Saksia van Uylenburgh in de kerk van Sint Annaparochie.

 

Rembrandt & Saskia 1635

De verloren zoon in een herberg

 

Saskia van Uylenburgh was de vrouw van de schilder Rembrandt van Rijn en stond model voor een aantal van zijn belangrijke werken. Saskia en Rembrandt trouwden in 1634 in de kerk van Sint Annaparochie.

Willem van Oranje
Toen Saskia in 1612 in Leeuwarden het levenslicht zag, was ze de jongste van acht kinderen uit een deftige familie. Haar vader Rombertus van Uylenburgh was burgemeester van Leeuwarden en betrokken bij de oprichting van de Franeker Universiteit. Omdat haar vader Rombertus burgemeester was bezocht hij met regelmaat Den Haag voor overleg. Hij was een van de aanwezigen bij het laatste etentje van Willem de Oranje. Net na die maaltijd werd de Prins Willem van Oranje door Balthasar Gerards vermoord.

 

Wees
Toen Saskia zeven was, stierf haar moeder en op twaalfjarige leeftijd overleed ook haar vader. Saskia werd met haar broertje Geert en zusje Titia opgenomen in het gezin van haar oudere zuster Hiskje van Uylenburgh in Sint Annaparochie. Hiskje was getrouwd met de secretaris het Bildt, Gerrit van Loo. Zo was het dat Saskia in Sint Annaparochie terecht kwam.

Rembrandt van Rijn
De familie Uylenburgh was groot en zat overal. Zo was oom Hendrick Uylenburgh een Amsterdamse kunsthandelaar en hoogst waarschijnlijk leerde Saskia via haar oom de schilder Rembrandt kennen. Dat een jonge vrouw van Friesland naar Amsterdam afreisde, betekent volgens deskundigen dat ze ondernemend was. Vrij snel verloofden en trouwde het stel.

Trouwen in Amsterdam en Sint Annaparochie
Op 10 juni 1634 gingen Rebrandt en Saskia in de Oude Kerk te Amsterdam in ondertrouw, het burgerlijk huwelijk was ook in deze kerk. De kerkelijke inzegening werd op 22 juni 1634 in Sint Annaparochie voltrokken. Saskia haar familie was daarbij aanwezig, Rembrandts familie was afwezig. Wat de exacte motieven daarvoor waren is niet geheel duidelijk. Uit latere bronnen blijkt wel dat de familie van Saskia niet erg gesteld was op het huwelijk met Rembrandt. Ze klaagden dat Saskia met 'pronken ende praelen haer ouders erffenisse hadde verquist' en stapten in 1638 naar de rechter. Rembrandt bracht daartegen in dat ze nu eenmaal 'rijckelyck endde ex superabundanti sijn begoediget'. De Uyleburg familie verloor de rechtzaak. 
 
Rembrandt & Saskia in Friesland
Tijdens haar verloving woonde Saskia in universiteitsstad Franeker. Ze trok in bij haar zus Antje die getrouwd was met de Poolse prof. Johannes Maccovius. Ze hielp de professor om haar zieke zus te verzorgen. Het huis aan de Scilcampen te Franeker bestaat nog steeds. In de dagen rondom het huwelijk vertoefde het bruidspaar op het Bildt waar Rembrandt vermoedelijk een zilverstift schets van Sint Annaparochie tekende. 

 

 


Overlijden

In 1642 komt Saskia op 29-jarige leeftijd te overlijden, vermoedelijk aan tuberculose. Ze ligt begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Elk jaar op 9 maart om precies acht over half negen in de ochtend valt de zon op het graf. 

Afbeeldingsresultaat voor Graf Saskia
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

juli t/m aug. Rondleiding

17 maart  Fryslan Brass 
5 April  Unieke verhaal Rembrand & Saskia
3 aug.   Rembrandtmarkt